Главная Информация Цифрова кольпографія і можливості її використання як альтеративного скринінгового тесту в програмах профілактики раку шийки матки

Информация

Цифрова кольпографія і можливості її використання як альтеративного скринінгового тесту в програмах профілактики раку шийки матки

І.М.Деркач. Інститут Онкології АМН України

Рак шийки матки (РШМ) є чи не єдиною локалізацією, яка задовольняє всі вимоги популяційного скринінгу і де можлива успішна реалізація скринінгової програми [1,7,8,9,14,15].

Одне з важливих питань, на яке звертають увагу  організатори скринінгових програм, наявність діагностичного методу, який легко виконується і є дешевим, що дає змогу раціонально використати кошти для  подальшого поглибленого дообстеження виявленої патології. Діагностичний метод повинен відповідати всім критеріям скринінгового тесту:

  • простота виконання;
  • висока інформативність та достовірність;
  • нешкідливість та безболісність;
  • швидке отримання результатів;
  • відносна дешевизна та доступність.

Всім вимогам скринінгового тесту відповідає цитологічне дослідження мазків із шийки матки. Цитологічний метод діагностики раку було розроблено Папаніколау ще у 1925 році. В Україні великий внесок в розробку методу цитодіагностики внесли видатні вчені Шевченко І.Т., Шведкова-Роше Т.С., Руденко А.В., Куниця Л.К., Альтгаузен А.Я. [3,4].

Слід зазначити, що більшість авторів вважають і сьогодні ПАП-мазок одним із основних скринінгових тестів програми скринінгу на РШМ. Чутливість цитологічного дослідження по даним різних авторів від 66%  до 83%. По даним PATH рівень чутливості методу при виявленні цервікальної патології 51% і специфічності 98% . Результати чутливості ще більш скромні серед жінок постменопаузи, що пов’язують із анатомічними змінами шийки матки, при яких зона стику циліндричного та плоского епітелію, зона де впершу чергу починаються диспластичні процеси, зміщується в цервікальний канал (Посібник по розробці програм профілактики раку шийки матки, PATH 2000 р). 

З метою покращення ранньої діагностики РШМ  сьогодні проходять апробацію  нові технології дослідження цервікальних мазків. Так, розроблена система для приготування предметних скельць на основі рідинних середовищ, відома під назвою (ThinPrep TM), що  покращує якість взятих мазків за рахунок зберігання їх в рідинному середовищі [6]. 

Для обробки зображення морфометричних препаратів використовують аналізатори планшетного типу Leitz-ASM (Leitz, ФРГ), Morphomat-10 (Opton,ФРГ), Videoplan (Reichert-Lung, Австрія), VID 11 (Analitical Measuring Systems, Великобританія).

Серед телевізійних морфометричних аналізаторів найбільше розповсюдження отримали напівавтоматичні та автоматичні прибори Аrtek 800; Magiscan 1,2; TAS; IBAS 1,2; Zeis-Kontron; SAMBA 4000. В усіх приборах використовується мікроскоп, з’єднаний з телевізійною камерою [16,17]. 

Використання інтернету стирає межі між центром і периферією, що дозволяє наблизити високо-діагностичні методики до жителів віддалених районів. 

Удосконалюються   ендоскопічні методи діагностики [4,5].  Сучасні кольпоскопи обладнуються відеосистемами. 

Слід відмітити, що не зважаючи на перспективність даних технологій, вони роблять дослідження більш дорогими та потребують високого рівня технічного забезпечення. 

Одним із перспективних напрямків  розглядається удосконалення кольпографії, як одного із альтернативних методів скринінгу РШМ.  [9,10,11,14,15].

Останні роки в Україні відмічені бурхливим впровадженням комп’ютерних технологій у всі сфери господарської діяльності.  Персональний комп’ютер на роботі та вдома став предметом необхідності. Інформаційні технології дозволяють мати базу даних цитологічних досліджень, архів мікроскопічних зображень.

Мета дослідження: удосконалити та оцінити застосування методу цифрової кольпографії в якості скринінгового тесту в програмах ранньої діагностики передпухлинних захворювань та РШМ.

Клінічний матеріал та методи

Для досягнення поставленої мети проведено обстеження 128 жінок, яке включало детальний анамнез, клініко-інструментальні та лабораторні дослідження. Середній вік хворих склав 31,4 років.

При оцінці суб’єктивної симптоматики встановлено, що виділення із статевих шляхів пред’являли мали 39,4 % хворих, вказували на періодичні болі в нижніх відділах живота - 28%, порушення менструального циклу - 7,3%.

Генеративна функція жінок реалізована неповністю: 8,9 % склали  жінки які не мали пологів, а у 45% в анамнезі були тільки одні пологи. Штучне переривання вагітності мало місце у 83% жінок.

Проведено цитологічне обстеження цервікальних мазків із забарвленням по методу Папаніколау та Паппенгейму. Цитологічний матеріал отримували із ектоцервікса за допомогою шпателів Айре. Забір матеріалу із ендоцервікса проводили за допомогою ендобрашів. При необхідності виконували прицільну біопсію шийки матки та вишкрібання цервікального каналу з наступним морфологічним дослідженням. 

Метод цервікографії як скринінговий тест (Stafl A., 1981 р.) полягав у   фотографуванні шийки матки, з наступною інтерпретацією цервікограм у вигляді слайдів  спеціалістами в області кольпоскопії.

Нами удосконалено даний метод шляхом застосування цифрової фотографії. Був розроблений та апробований цифровий кольпограф, який представляє собою моноблочну конструкцію з маніпулятором для проведення фотомакрозйомки. Цифровий кольпограф включає в себе персональний комп’ютер (процесор Intel Pentium-4, графічне ядро GeForce 4Ti), цифрову фотокамеру Olympus (розрішення 3200 х 2400 пікселей, збільшення 10-кратне оптичне, 3-кратне цифрове,  максимальне  30-кратне загальне збільшення).

Пацієнтам проводилась проста та розширена цифрова кольпографія при 10 кратному збільшенні з використанням 3% розчину уксусної кислоти і 3% водного розчину Люголя. Передача зображення в реальному масштабі часу на монітор комп’ютера забезпечувалась відеосистемою.

Кольпографічна картина зберігалась в базі даних, і могла в будь-який час  інтерпретувалась окремо спеціалістом в області кольпоскопії.  Для інтерпретації кольпографічної картини використовували Міжнародну кольпоскопічну термінологію 1991 р. і проводили комп’ютерну документацію кольпограм.

Результати дослідження та їх обговорення

При обстеженні 128 жінок методом цифрової кольпографії патологічні зміни виявлено у 54 жінок (42,18%) – 1 група, цитологічним методом у 49 жінок (38,28%) - 2 група, методом кольпоскопії - у 55 жінок (42,97%) – 3 група. Співвідношення результатів скринінгових тестів наведено в таблиці (табл.1). 

Таблиця №1

Співвідношення результатів скринінгових тестів

Як видно із  таблиці, позитивний скриніговий тест у жінок всіх трьох груп найчастіше діагностувався у віці 26-30 років (табл.2). При вивченні частоти виявлення позитивних скринінгових тестів у різних вікових категоріях установлено, що у віковій групі 16-35 років позитивні візуальні скринінгові тести реєструвались частіше:  методом кольпографії у 45 жінок (35,16%), методом кольпоскопії у 46 жінок (35,93%), а цитологічним методом  у 34 жінок (26,56%). У віковій групі 41-55 років позитивні скринінгові тести цитологічним методом виявлялись частіше у порівнянні із візуальними методами: цитологічним методом - у 15 жінок (11,72%),  візуальний у 9 жінок (7,03%). Таким чином чутливість візуальних скринінгових тестів зменшується  з віком, при цьому відмічається збільшення чутливості цитологічного методу, що може пояснюватись  анатомічними змінами шийки матки, при яких зона стику циліндричного та плоского епітелію з віком зміщується в цервікальний канал.

Таблиця 2

Розподіл пацієнток за віком та результатам позитивних скринінгових тестів

Діаграма


У 58 хворих (45,31%) при подальшому поглибленому клініко-інструментальному та лабораторному обстеженні  була виявлена патологія шийки матки. Фонові захворювання виявлені у 49 хворих (38,28%), СIN 1, CIN 2, CIN 3 у  6 (4,69%), 2 (1,56%), 1 (0,78%) хворих відповідно. Структура патологічних змін на шийці матки представлена на діаграмі.У 49 хворих на фонові захворювання   позитивний тест при цитологічному дослідженні виявлений у 38 хворих (77,55%), при кольпографії -  у 44 (89,79%), при кольпоскопії - у 48 хворих (97,95%) (табл. 3). Із 6 хворих на СIN 1, позитивний тест при цитологічному дослідженні  мав місце  у  5 хворих, при кольпографії - у 3 хворих, при кольпоскопія - у  чотирьох. 

Таблиця 3

Співвідношення результатів скринінгу з виявленими патологічними станами шийки матки

Результати цифрової кольпографії відповідали результатам кольпоскопічного дослідження, мав місце один випадок технічної помилки при проведенні кольпографії. У віковій групі після 45 років чутливість візуальних методів дещо знижувалась, при наявності патологічних змін в цервікальному каналі.

Висновки 

Цифрова кольпографія може розлядатись як один із альтеративних скринінгових тестів в програмах профілактики РШМ.

Цифрова кольпокографія досягає чутливості  кольпоскопії при меншій собівартості методу. Висока специфічність методу при фонових захворюваннях дозволяє зменшити кількість хибно-негативних результатів цитологічних досліджень. 

Приваблює можливість зберігати в базі даних дані обстеження, проводити консультації з фахівцями-онкогінекологами відомих клінік країни, проводити моніторинг.

Вверх